Política de Privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el seu Reglament d’aplicació (Real Decret 994/99), APLICACIONES TÉCNICAS PROCESOS PRODUCTIVOS, S.L. (d’ara endavant ATPP Lleal®), informa que les dades de caràcter personal, proporcionades mitjançant el compliment de formularis de Registre Electrònic continguts en aquest lloc web, així com aquells altres als que es pugui tenir accés com a conseqüència de la navegació, de la sol·licitud d’informació o contractació o qualsevol tipus de transacció o operació que pugui tenir lloc, passaran a formar part d’un fitxer, el responsable del qual és ATPP Lleal®. Si desitja exercir qualsevol dels Drets emparats en la Llei (Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició) pot fer-ho per escrit a:

 

APLICACIONES TECNICAS PROCESOS PRODUCTIVOS, S.L.

C. Lisboa, 12

08450 Barberà del Vallès

Barcelona - Espanya. 

O si ho preferiu, per correu electrònic a l’E-MAIL:

atpp@atpplleal.com

 

ATPP Lleal® es compromet a tractar les dades de caràcter personal de forma absolutament confidencial i fer-ne ús exclusivament per a la finalitat de Gestió de Clients i Proveïdors (Publicitat i prospecció comercial, Gestió comptable fiscal i administrativa, i altres concrecions que se’n puguin derivar). La recollida de dades per qualsevol altra finalitat haurà d’especificar-se expressament i, en tal cas, recollir el consentiment del seu titular.

© 2015-2021 All rights reserved. ATPP Lleal®