TRANSVASAMENT I TAMISADOR DE SÒLIDS ENTRE PROCESSOS

Sistema mòbil per a transvasament de sòlids (mitjançant Vis-Sense-Fi) i Tamisador, entre diferents etapes de procés. Permetent carregar i descarregar des dels diferents equips i amb tamisador de seguretat. 

Aquesta instal·lació inclou:

  • Sistemes Mòbils de Transvasament de Sòlids mitjançant Vis-Sense-Fi
  • Tamisadores TCH
  • Connexions CFA

© 2015-2021 All rights reserved. ATPP Lleal®