MESCLA, TAMISADOR I CÀRREGA AUTOMÀTICA DE BIG-BAGS

El sistema, permet la càrrega automatitzada del Mesclador a partir d'un contenidor CRA, realitza la mescla segons fórmula preestablertaa, i descàrrega, amb tamisador de seguretat a un Big-Bag.

Aquesta instal·lacció inclou:

  • Contenidors CRA
  • Mesclador MDV
  • Tamisadora TVC
  • Connexions CFA


 

© 2015-2021 All rights reserved. ATPP Lleal®