INSTAL·LACIÓ MESCLA, TAMISAT I ENSACAT MÚLTIPLE

Composta per dues línies independents de mescla mitjançant Mesclador Estàtic Horitzontal (MEH), tremuja de descàrrega i tamisador de seguretat mitjançant Tamisadora Centrifuga Horitzontal (TCH), que al seu torn es dupliquen, convertint-se en 2+2 línies de Dosat i ensacar per Pes (a. c. s.)

Aquesta instal·lació inclou: 

  • Mescladors Estàtics Horitzontals MEH
  • Vàlvules Dosificadores VDR
  • Silos de alimentació 
  • Tamisadores TCH
  • Alimentadors Bi-direccional Vis-Sense-Fi
  • Ensacadores semiautomàtiques a. c. s.
  • Conecsiones CFA 

© 2015-2019 All rights reserved. ATPP Lleal®