INSTAL·LACIÓ DE DOSIFICADOR DE PIGMENTS

Controlat mitjanzant SCADA, el sistema dosifica i controla l'estoc dels diversos productes (colors base), per preparar de forma automatitzada les fórmules dels diversos preparadors ( colors composts), per ser barrejats amb la base líquida i obtenir el colorant final. 

Aquest sistema automatitza una part d'un procés més complex de producció que combina sòlids i líquids. Aquesta part del procés. només intervenen els components sòlids. En funcionar totalment automatitzat, l'operador tan solament realitza les funcions de càrrega de les diferents silos a partir de Big-Bags. 

Aquesta instal·lació inclou: 

  • Silos amb descàrrega adapatada a cada producte (Vibradores, Colpejadores, Fluïdificades)
  • Descargadores de Contenidors DCV
  • Contenidors CRA
  • Carro automatitzat Acte-Posicionable amb Control de Pes
  • Lectors de Cods de Barres
  • Sistema SCADA de control amb comunicació al ERP


© 2015-2021 All rights reserved. ATPP Lleal®