DOSAT, MESCLA I EMBUTXACAT AUTOMÀTIC

Sistema Automatitzat, amb descàrrega controlada de Big-Bags i Silos de majoritaris, Magatzem Informatitzat de minoritaris, Mesclador de sòlids i Ensacat Automàtic, amb conformat de bolses. 

Tot el sistema esta controlat informàticament mitjançant SCADA, que ens permet un control exhaustiu de múltiples paràmetres (pesos, rebutjos, temps de producció, etc.) i una completa traçabilitat per lots (matèries primeres, dates de producció, envasat...)

Aquesta instal·lació inclou:

 • Descargadores de Big-Bags
 • Contenidors Classificadors AIR
 • Silos amb descàrrega automatitzada mitjançant DCV
 • Contenidors CRA
 • Carro Automatitzat Acte-Posicionalbe amb Control de Pes
 • Mesclador MDV
 • Tamisadora TVC
 • Connexions CFA
 • Ensacadora Semiautomàtica a. c. s. 
 • Ensacadora/Conformadora de Bolses
 • Sistema de Control de Pes i Etiquetat
 • Detectos de Metalls

© 2015-2021 All rights reserved. ATPP Lleal®