Granular

Es pot granular amb equips específics per a aquest procés, com és el cas de la Granuladora Bi-Capçal Rotatiu (GBR), o en un equip de procés múltiple, que inclou la funciño de granulador, com per exemple en el mesclador Tri-Procés (MTP), que permet realitzr processos de Mescla, Humectació, Assecat i Granulador, en un sol equip. En tots dos casos, els equips ATPP Lleal aconsegueixen magnífics resultats. 


  • MTP- MESCLADOR TRI-PROCÉS

    MTP- MESCLADOR TRI-PROCÉS

    El Mesclador Tri-Procés MTP, ha estat dissenyar per realitzar diverses funcions en un mateix equip, permetent les operacions de mescla, humectació, assecat i granulador.

  • GBR- GRANULADORA BI-CAPÇAL ROTATIU

    GBR- GRANULADORA BI-CAPÇAL ROTATIU

    La Granuladora Bi-Capçal Rotatiu GBR, ha estat dissenyada especialment per realitzar granulador amb la màxima regularitat, independentment que sigui per via seca o humida, amb un mínim de fracció...

© 2015-2021 All rights reserved. ATPP Lleal®