Emulsionar

El procés d'Emulsió es pot realitzar en diversos processos. Podem realitzar l'emulsió en el mateix mesclador, per exemple amb un Mesclador Triple Agitació (MTA) o realitzar-ho en un procés in-line com es realitza amb l'Emulsionador Homogeneïtzador per Etapes (EHE). En tots dos casos, els equips ATPP Lleal aconsegueixen magnífics resultats.


 


  • MTA- MESCLADOR TRIPLE AGITACIÓ

    MTA- MESCLADOR TRIPLE AGITACIÓ

    El Mesclador Emulsionador amb Triple Agitació MTA, ha estat dissenyat per realitzar diverses funcions, comunes en la majoria de processos físics/químics que es desenvolupen en les indústries...

  • EHE- EMULSIONADOR HOMOGENEÏTZADOR PER ETAPES

    EHE- EMULSIONADOR HOMOGENEÏTZADOR PER ETAPES

    L'Emulsionador / Homogeneïtzador per Etapes o també conegut com a Multietapa, ha estat dissenyat per crear emulsions (fins i tot microemulsions)

© 2015-2021 All rights reserved. ATPP Lleal®