Assecar

El complex procés d'assecament de productes, sempre lligar a les característiques del producte a assecar, i a les seves limitacions o característiques físiques (temperatura, capacitat d'absorció d'humitat,etc.) En cada cas estudiarem la solució més idònia a la necessitat concreta. 


 


  • SDB- SECADOR DINÀMIC BICÒNIC

    SDB- SECADOR DINÀMIC BICÒNIC

    L'Assecador Dinàmic per a sòlids tipus "BICÒNIC" és un assecador dinàmic per rotació, que incorpora un sistema per buidar que permet extreure completament els líquids incorporats en el procés previ...

© 2015-2019 All rights reserved. ATPP Lleal®