Assecar

El complex procés d'assecament de productes, sempre lligar a les característiques del producte a assecar, i a les seves limitacions o característiques físiques (temperatura, capacitat d'absorció d'humitat,etc.) En cada cas estudiarem la solució més idònia a la necessitat concreta. 


 


© 2015-2021 All rights reserved. ATPP Lleal®